نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (هنرآموز حسابداری)

نام محصول : نمونه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

هنرآموز حسابداری

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (هنرآموز حسابداری)

شامل اصل دفترچه سوالات تخصصی و عمومی مربوط به آزمون های استخدامی آموزش و پرورش در 3 سال گذشته
بهترین منبع جهت آشنایی با سوالات استخدامی آموزش و پرورش و آمادگی برای آزمون
***بعد از پرداخت مبلغ محصول به صورت فایل همان لحظه قابل دانلود خواهد بود***
30 Mar 2019