پروپوزال آماده دکتری و کارشناسی ارشد :نمونه پروپوزال علوم تربیتی

پروپزال آماده دکتری علوم تربیتی تحلیل برنامه مراکز پیش دبستانی و مطابقت آن با راهنمای برنامه مصوب شورای عالی

در این بخش از دانلود پروپوزال علوم تربیتی پروپوزالی با عنوان تحلیل برنامه مراکز پیش دبستانی و مطابقت آن با راهنمای برنامه مصوب شورای عالی خدمت شما معرفی خواهد شد

اگر چه ماهیت پیش دبستانی درنظام آموزش وپرورش ایران به صورت اختیاری است(سند برنامه ملی آموزش برای همه، 1383ص ,4347) لیکن برنامه و فعالیتهای این مراکز ، در جلسه 770 مورخ 25/4/87 شوراي عالی طرح و راهنماي برنامه آن، به تصويب رسيده است. (راهنماي برنامه درسي دوره پيش دبستاني مصوب شورای عالی ،1388 ،ص14) لزوم توجه به ماده 5 و6 اساسنامه پیش دبستانی مصوب جلسه 699 شورای عالی ، سبب شده اقدامات موثری درجهت اصلاح برنامه های موجود مراکز پیش دبستانی،صورت پذیرد ،به منظور بازنگری درمحتواوروشهای آموزشی وایجادزمینه های یکپارچگی مدیریت وبرنامه ریزی درسی مراکزپیش دبستانی بامحوریت آموزش و پرورش( سندبرنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدائی ،1391،ص18)،لازم است آموزش وپرورش در راستای ضرورت تعیین استانداردهای فضا، تجهیزات و مواد آموزشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی وپرورشی این دوره نسبت به ارزیابی برنامه و فعالیتهای پیش دبستانی اقدام نماید.بنابراین مسأله اصلی پژوهشگر “مقایسه برنامه مراکزپیش دبستانی باراهنمای برنامه مصوب شورای عالی “است . هدف ازاین پژوهش “تعیین میزان انطباق برنامه درسی و فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی شهر تهران درسال تحصیلی90-91 باراهنمای برنامه مصوب این دوره “می باشد.

 • نوع فایل: word
 • حجم فایل : 57 کیلوبایت
 • نوع محصول :پروپوزال آماده دکتری علوم تربیتی
 • تعداد صفحات : 18 صفحه
 • کد محصول : P-E-02
 • قیمت : فقط 15000 تومان
<< مطلب بعدی مطلب قبلی >>

بررسی رابطه میان استفاده از راهبردهای یادگیری و خود پنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر

در این بخش از دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد علوم تربیتی پروپوزالی با عنوان بررسی رابطه میان استفاده از راهبردهای یادگیری و خود پنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 91 – 1390 خدمت شما معرفی خواهد شد

هدف از آموزش، کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانش آموزان است و در واقع آموزش ، کوششی است عمدی در ایجاد ساختهای مناسب شناختی برای معنی دار کردن مطالب وکمک به یادگیری بهتر آنها (سیف1380). تأثیر یادگیری بر پیشرفت آدمی بر کسی پوشیده نیست اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست بلکه تقریبا همه فعالیتهایی که ما در طول زندگی انجام می دهیم از تجارب یادگیری مان سرچشمه می گیرد. در واقع یادگیری دانش آموزان به دلیل تفاوتهای فردی آنها متغیر است زیرا آنها در فعالیتهای یادگیری خود متفاوت عمل می کنند لذا بسیاری از دانش آموزان در وضعیتی به تحصیل ادامه می دهند که روشهای صحیح مطالعه و راهبردهای یادگیری آگاهی ندارند. مهارتهای یادگیری ومطالعه ( راهبردهای یادگیری ) در یادگیری و پیشرفت تحصیلی بسیار حیاتی هستند. همچنین معلوم شده است که این مهارتها قابل آموزش و یادگیری اند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که معلمان می توانند به دانش آموزان ، به ویژه دانش آموزان ضعیف ، مهارتهای یادگیری و مطالعه را آموزش دهند و مطمئن باشند که ثمره این آموزش بسیار نوید بخش خواهد بود( سیف 1380 ).

یکی از مهمترین اهداف نظام تعلیم وتربیت ، پرورش قوه تفکر در فراگیران است و رشد قوه تفکر در گرو این است که دانش آموزان مطالبی را که مطالعه می کنند بفهمنداین مطالب ماده های تفکر هستند. در روانشناسی بر آنگونه یادگیری که با درک وفهم توأم باشد یادگیری معنادار گفته می شود.

 • نوع فایل: word
 • حجم فایل : 80 کیلوبایت
 • نوع محصول :پروپوزال
 • تعداد صفحات : 12 صفحه
 • کد محصول : P-E01
 • قیمت : فقط 15000 تومان
4 Apr 2019