دانلود پرسشنامه آموزش کارکنان

پرسشنامه آموزش کارکنان

نیاز به نیروی انسانی متخصص  در برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی کشور در جهت نیل به آرمانهای بلند مدت کشور ، نقش تعیین کننده ای در تدوین اهداف آموزش نیروی انسانی ارگانها و دستگاههای اجرایی داشته و قادر است که اهداف را در جهت رشد افراد و منطبق با مصالح ملی تعیین نماید و مسیر قدرتمند شدن کشور را به روشنی ترسیم نماید.

بستر فرهنگی ، ارزشهای تعیین شده و مسیرهای ترسیم شده در سطح ملی ، همگی حکایت از ضرورت نیروی انسانی  توانا و کارآ دارد که قادر باشد در صحنه های کار و فعالیت های اجتماعی و تخصصی ، نقش کار آفرین و کارگشا را ایفا نماید.

تحقق اصل آموزش زگهواره تا گور که از نبی گرامی اسلام (ص) به ما رسیده راهنمای اصلی طرح رشد و ارتقاء محسوب میگردد. طرح رشد و ارتقاء دوره های آموزشی شامل طیف وسیعی از انواع دوره ها است که هر دوره جزئی از یک زنجیره دوره ها در یک زمینه کاری است که نهایتاً کارآموز موفق به دریافت گواهینامه تخصصی میگردد. میزان افزایش و بهبود طرز تلقی افراد پس از طی دوره های پیش بینی شده در طرح رشد و ارتقاء معیار اصلی در سنجش و ارزشیابی اثر بخشی طرح فوق میباشد.

دانلود پرسشنامه آموزش کارکنان : طراحی پرسشنامه

روایی (Validity )  و پایایی (  Reliability  ) پرسش نامه

در هر پژوهش علمی ، روایی  وسیله اندازه گیری خیلی مهمی است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر و نه متغیر دیگری را اندازه بگیرد، برای تحقیق در روایی ابزارهای اندازه گیری متغیرهایی که در پژوهش های رفتاری مطرح است مشکلات فراوان وجود دارد. پایایی ِ یک وسیله اندازه گیری ، به دقت آن اشاره میکند. یک آزمون داری پایایی است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند ، رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که …(توضیحات کامل در داخل فایل)

با خرید و دانلود پرسشنامه آموزش کارکنان می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه  آموزش کارکنان به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه آموزش کارکنان

  • دانلود پرسشنامه  آموزش کارکنان

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)