دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پژوهشگران حاضر در  حوزه عزت نفس آن را به طور خلاصه این چنین  تعریف می‌کنند: ارزیابی بنیادینی که ما از ارزش خود به عنوان یک انسان داریم در طول سال‌ها پژوهش در حیطه عزت نفس، هنوز بسیاری از محقق ها درباره ماهیت اصلی آن اختلاف نظر دارند. برخی عزت نفس را تک بعدی می‌دانند که از جمله این نظریه پردازان کوپر اسمیت است و برخی دیگر عزت نفس را شامل چندین مولفه می‌دانند که فرد ممکن است در برخی از آن‌ها ضعیف و در برخی دیگر قوی باشد. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که عزت نفس کم می‌تواند تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد. به همین دلیل پژوهشگران در طول دهه‌های گذشته همواره درصدد بهبود ابزارهای ارزیابی عزت نفس بوده‌اند و ابزارهای مختلفی نیز با توجه به دیدگاه نظری هر پژوهشگر ابداع شده است.

توضیحات کاملتر

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) یکی از معروف‌‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای برای سنجش عزت نفس است. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) در سال ۱۹۶۷ توسط کوپر اسمیت ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۵۸ ماده به صورت بلی و خیر است. ۸ ماده از این پرسشنامه دروغ گویی را می‌سنجند و ۵۰ ماده باقی مانده به سنجش چهار زیر مقیاس این پرسشنامه اختصاص دارد. زیرمقیاس‌های پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) عبارتند از: عزت نفس کلی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس تحصیلی، و عزت نفس اجتماعی. یادآور می‌شود که هرچه فرد در این پرسشنامه نمره بالاتری بگیرد عزت نفس‌اش بیشتر است.

.

با خرید و دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت

 

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)