دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش مذهبی

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش مذهبی

 این پرسش نامه دارای ۳۷ گویه است که اعتقادات مذهبی و دینی افراد را به بهترین نحو مورد سنجش قرار می دهد. سؤالات طوری طراحی شده است که بتواند به طور عملیاتی افراد با نگرش بالا و پایین را به خوبی تقسیم بندی کند.

درجه بندی میزان اعتقاد افراد به هریک از گویه ها از ۱ تا ۷ می باشد. یعنی اگر فردی در پاسخ به گویه ی مثلاً اول، گزینه ی ۱ را انتخاب کند پایین ترین نمره و فرد دیگری که در پاسخ به این گویه گزینه ۷ را برگزیند بالاترین نمره را کسب می کند. کمترین نمره ای که یک فرد می تواند به دست آورد ۳۷ و بیشترین امتیاز ۲۵۹ می باشد. برای تعیین نقطه ی برش ۲۵۹-۳۷ شده پس مقدار به دست آمده (۲۲۲) تقسیم بر ۲ می شود (۱۱۱)، پس ۳۷ نمره به آن اضافه می شود و نمره ی میانه که ۱۴۸ می باشد به دست می آید.  ۱۴۸ از ۲۵۹ منها شده بر دو تقسیم می شود ، ۵/۵۵ به دست می آید و به ۱۴۸ اضافه شده عدد ۵/۲۰۳ بدست می آید، پس ۵/۵۵ از ۱۴۸ منها می شود و عدد ۵/۱۱۲ به دست می آید.

به این روش آزمودنی ها به طور کل به سه دسته تقسیم می شوند از ۳۷ تا ۵/۱۱۲ با عقاید مذهبی پایین، از ۵/۱۱۲ تا ۵/۲۰۳ با عقاید مذهبی ….

(توضیحات بیشتر در فایل اصلی)

با خرید و دانلود پرسشنامه  استاندارد نگرش مذهبی  می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

 

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد نگرش مذهبی  به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه استاندارد نگرش مذهبی

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد نگرش مذهبی

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش مذهبی

طراحی پرسشنامه

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)