منابع آزمون استخدامی دادگستری

فایل منابع آزمون استخدامی دادگستری که خدمتتان ارائه گردیده است شامل :

سوالات استخدامی از کتاب معارف اسلامی 1 و 2 بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی ادبیات فارسی(نگارش-دستور زبان-اصول ویرایش)بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی-(گرامر-درک مطلب-ترجمه)بهمراه پاسخنامه

اطلاعات سیاسی-اجتماعی-مبانی قانونی/متن کامل وصیت نامه حضرت امام+قانون اساسی+سند چشم انداز

سوالات آزمون استخدامی ریاضی و آمار و هوش بهمراه پاسخنامه

منابع آزمون استخدامی دادگستری

27 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)