دانلود پرسشنامه رشته مدیریت

در زیر نمونه هایی از پرسشنامه مدیریت رایگان برای شما عزیزان قرار داده شده است. در صورت نیاز به طراحی پرسشنامه و یا هر گونه پرسشنامه مدیریتی رایگان تماس بگیرید:09124229089

1- پرسشنامه مدیریت دانش

ایجاد/ نگهداری دانش

 از نشریات تخصصی روزآمد رشته در جهت غنی سازی دانش استفاده می شود.

 به تولید دانش در بخشهای مختلف اهمیت داده می شود.

 کارکنان توان غنی سازی و تولید دانش جدید را دارند.

مکانهایی جهت تبادلات  غیررسمی و دوستانه  به منظور تولید دانش وجود دارد.

از ابزارهای الکترونیکی جهت خلق  دانش جدید استفاده می شود.

به ایجاد و نگهداری مدارک الکترونیکی در قالب پایگاههای اطلاعاتی تاکید می شود.

 امکانات مستند سازی تجربیات گوناگون (علی الخصوص افراد بازنشته) مهیا است.

بر کدگذاری دانش مورد استفاده در فرایندهای سازمانی تاکید می شود.

بر فناوری جهت ذخیره سازی، سرمایه گذاری می شود.

تسهیم دانش

کارکنان مایل به تبادل و اشتراک دانش خود هستند.

مشوقهای مادی (افزایش حقوق، ترفیع شغلی و غیره) لازم جهت تبادل و اشتراک دانش وجود دارد.

مشوقهای غیرمادی (تشویق، احترام و غیره) لازم جهت تبادل و اشتراک دانش وجود دارد.

مدیریت کتابخانه و سازمان از  تبادل و اشتراک دانش حمایت می کند.

نشستها و جلسات رو در رو میان همکاران جهت تبادل و اشتراک دانش برگزار می شود.

نیازهای خاص هر یک از بخشها جهت تبادل و اشتراک دانش بررسی و پیش بینی می شود.

امکاناتی جهت تبادل و اشتراک دانش با دیگر کتابخانه ها وجود دارد.

ساختار سازمانی، توزیع و نشر دانش را پشتیبانی می کند.

شبکه های کامپیوتری (مثل اینترانت، اتوماسیون اداری و غيره) در بین کارمندن وجود دارد.

ارزیابی دانش

نیازهای دانش جاري سازمان ارزیابی می شود.

نیازهای دانش آتی سازمان ارزیابی می شود.

شکل و نوع دانش مورد نیاز هر یک از بخش های کتابخانه ارزیابی می شود.

نحوه انجام کارها بصورت دوره ای، در مقاطع زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فرایند ارزیابی واضح و روشن (مثل تعیین هدف، سنجش دروندادها و برونددادها و غیره) است.

انتقال دانش

آموزش سازمان بر انتقال دانش از طریق مربی گری تکیه دارد.

دانش سازمان اکثراً به عمودی از زیردستان به بالادستان جریان پیدا می کند.

ما اکثراً از فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی برای دسترسی به مستندات و داده ها استفاده می کنیم.

 

دانش در سازمان عمدتاً به طور افقی بین سطوح مختلف در سرتاسر سازمان جریان پیدا می کند.

 

2- پرسشنامه  مدیریت فرهنگ سازمانی دنیسون  (در صورت نیاز به پرسشنامه با ابعاد جداگانه تماس بگیرید: 09124229089

سازمان ما دارای اهداف بلند مدت است.

  سازمان ما دارای  ماموریت مشخصس است که به فعالیتهای ما معنا میبخشد.

سازمان ما دارای استراتژیهای مشخصی برای اینده است.

اتفاق نظر عمومی و کلی در مورد اهداف سازمانی بین اعضای سازمان وجود دارد.

رهبران سازمان اهداف واقع بینانه  و جاه طلبانه ای را برای سازمان وضع کرده اند.

رهبران سازمان اهداف مشخصی را برای فعالیت کارکنان وضع کرده اند.

رهبران سازمان گرایشات بلند مدتی را دارند.

چشم انداز سازمان ما انگیزه خاصی به کارمندان میدهد.

سازمان ما به تغییرات محیطی به سادگی واکنش میدهد.

سازمان ما به رقبا و  فعالیتهای آنان به خوبی واکنش نشان میدهد.

سازمان ما روش های جدید انجام کار را بطور مداوم کشف و اتخاذ میکند.

توصیه های مشتریان  اغلب منجر به ایجاد تغییرات در سازمان ما میشود.

مشتریان بصورت مستقیم بر سازمان ما تاثیر دارند.

در سازمان ما به شکست  به عنوان فرصتی برای یادگیری و بهبود نگریسته میشود.

علاقمندی ها و نیازهای مشتریان اغلب در تصمیم گیریهای سازمانی مورد توجه قرار میگیرد.

رهبران و مدیران در سازمان ما از دستور العملی پیروی میکنند که کامیابی را برای سازمان به همراه داشته باشد.

در سازمان ما مجموعه ای از ارزشها برروشهای انجام کار حاکم است.

سازمان ما دارای کدهای اخلاقی است که بر رفتارهای کاری رهنمود است  و به کارکنان توانایی تمییز درست از نادرست را میدهد.

دست یافتن به اجماع نظر حتی در موارد مشکل به سادگی صورت میپذیرد.

کارکنان بخشهای مختلف  دیدگاههای خود را با یکدیگر تسهیم میکنند.

هماهنگی وظایف یک پروژه در سازمان بخوبی صورت میگیرد.

در سطوح مختلف سازمانی توازن بین اهداف وجود دارد.

تصمیم گیری در سطوحی انجام میشود که اطلاعات کافی وجود دارد.

اطلاعات در مواردی که کارکنان به آن احتیاج دارند براحتی فراهم میشود.

کارکنان در این سازمان اعتقاد دارند که میتوانند تاثیر مثبتی داشته باشند.

 کار در این سازمان به مثابه کار تیمی میباشد.

کنترل در سازمان ما بصورت افقی و بصورت مشارکتی است ونه توسط سلسله مراتب.

تیم ها نقطه اتکای ما در سازمان هستند.

 سازمان ما در مقایسه با رقبا روز بروز بهتر میشود.

سازمان ما مدام بر مهارتها و تخصص کارکنان سرمایه گذاری میکند.

قابلیت کارکنان ما بعنوان منبع مهم مزیت رقابتی شناخته میشود.

3- پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیک

در این پرسش نامه فرد  بیان می دارد که در تجارت الکترونیک در هنگام استفاده از سازمان آنلاین هر یک از این شاخص ها در چه درجه ای از اهمیت برایش قرار دارد.(سازمان خاص مد نظر نیست)

1-ابعاد کیفیت خدمات درک شده

الف-سهولت استفاده (EOU)

EOU1.دسترسی به سایت سازمانی که من خدمات آنلاین دریافت می کنم آسان است.

Equ2. این سایت، کاربر پسند است

Equ3. گشتن در سایت بسیار آسان است.

Equ4.پیدا کردن مسیر مورد نظر برای من آسان است

ب-طراحی وب سایت(WEB)

WEB1.اطلاعات در این سایت به صورت  جذاب نمایش داده می شود

WEB2.اطلاعات در این سایت به خوبی سازماندهی شده

WEB3.اطلاعات بر روی سایت به آسانی قابل درک وپیرو هم می باشند

WEB4صفحه آرایی سایت و رنگ های آن جذاب است.(دلربا)

ج-پاسخدهی

RESP1.برقراری ارتباط با سازمان فراهم کننده خدمات آنلاین آسان است.

RESP2.سازمان آنلاین است به گرفتن بازخورد(پیشنهادات و انتقادات)علاقه مند است

RESP3.سازمان آنلاین در پاسخ دادن به پرسش ها سریع عمل میکند.

RESP4.سازمان آنلاین درخواست ها را به سرعت ترتیب اثر می دهد.

د-سفارشی سازی

CUST1.من احساس می کنم می توانم که تیاز های شخصی ام را برآورده کنم زمانی که از سایتی استفاده میکنم یا معامله ای را با سازمان آنلاین انجام می دهم.

CUST2. من احساس می کنم سازمان آنلاین هم راستا با هنجارها و ارزش های من است

CUST3. این سایت اطلاعات و محصولات را با توجه به علاقه من فراهم می کند

CUST4.این سایت اطلاعاتی تهیه میکند در مورد نحوه انجام اصلاح محصولات با توجه به ترجیحات من.

ه-تضمین خدمات

ASSURE1. من در مورد سیستم پرداخت الکترونیکی آنلاین سازمان احساس امنیت می کنم.

ASSURE2.من از اینکه اطلاعات شخصی ام را در اختیار سازمان قرار دهم احساس امنیت می کنم

ASSURE3.من می خواهم که سازمان سیستم پرداخت الکترونیک امن داشته باشد.

ASSURE4.سازمان آنلاین قابل اعتماد است

 

 

2-رضایت

SAT1.من به طور کلی از خدمات آنلاین سازمان راضی می باشم.

SAT2.من از خدمات آنلاین سازمان خیلی رضایت دارم.

SAT3.خرید از ای سازمان آنلاین مرا خوشحال می کند.

SAT4.وب سایت سازمان آنلاین لذت بخش است.

 

3.اعتماد (TRUST)

TRUST1.من مایلم که اطلاعات خصوصی ام را در اختیار سازمان آنلاین قرار دهم.

TRUST2. من حاضر به دادن شماره کارت اعتباری ام به سازمان آنلاین می باشم.

TRUST3.من با این قضیه که  پول محصول را باید از پیش بپردازم هیج مشکلی ندارم.

TRUST4.سازمان آنلاین حرفه ای می باشد.

TRUST5.سازمان آنلاین همیشه به وعده هایش عمل می کند

4-وفاداری

الف.تبلیغات شفاهی(WOM)

LOY1من سازمان آنلاین را به افراد دیگر توصیه می کنم

LOY2.من می خواهم وب سایت سازمان را به افراد دیگر توصیه کنم

ب.حفظ نیت خرید(INTENT)

LOY3.من قصد ادامه استفاده از سازمان آنلاین را دارم.

LOY4.من سازمان آنلاین را به سازمان های سنتی ترجیح می دهم.

10 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)