انجام پایان نامه مدیریت (کارشناسی ارشد و دکتری)

انجام پایان نامه مدیریت

گروه تخصصی مدیریت مشکل از اساتید نخبه و پژوهشگران برتر می باشد که در کلیه گرایش های این رشته به متقاضیان گرامی خدمات کلی و جزئی ارائه می دهند.

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی

انجام پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی

انجام پایان نامه مدیریتMBA

انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت مالی

انجام پایان نامه مدیریت بانکداری و بیمه

انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

انجام پایان نامه مدیریت شهری

انجام پایان نامه مدیریت اجرایی

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

انجام پایان نامه مدیریت بحران

انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی سیستمها

تدوین پایان نامه مدیریت رسانه

تدوین پایان نامه مدیریت_سیاستگذاری دربخش عمومی

اهم خدمات گروه تخصصی مدیریت عبارتند از:

  • ارائه جدید ترین موضوعات تخصصی  به متقاضیان به همراه مقاله Base
  • مشاوره و نگارش  پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و …) و انجام کلیه اصلاحات
  • نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنسهای موجود
  • تعیین روش پژوهش پایان نامه در دو دسته کمی (توصیفی- پیمایشی، همبستگی ،آزمایشی، و ….) و کیفی(Grounded Theory، اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و……..)
  • طراحی ابزارهای پژوهش در دو دسته کمی(پرسشنامه ها، چک لیستها و ..) و کیفی (سوالات مصاحبه های ساختار یافته و نیمه ساختار یافته و با عمیق، روشهای مشاهده و ….
  • گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو …..
  • نتیجه گیری و تبیین یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی
  • تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع
  • آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقاء آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه
  • استخراج مقالات علمی پژوهشی داخلی و ISI  از پایان نامه متقاضیان (رجوع شود به بخش مقالات)

سفارش انجام پایان نامه

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

9 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)