نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی وابسته به شهرداریها

دانلود نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی

آزمون استخ سازمان آتش نشانی در مورخه 25 آذر 90 برگزار خواهد شد آتش نشانی یکی از سازمانهای وابسته به شهرداریهاست و این آزمون هم زمان با آزمون استخدامی شهرداریها در 15 استان انجام میگیرد برای داوطلبان در رشته شغلی آتش نشانی آزمون تخصصی برگزار نخواهد شد و آزمون عمومی از :

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی وابسته به شهرداریها

ادبیات فارسی

معارف

اطلاعات سیاسی و حقوقی

زبان انگلیسی

فن آوری اطلاعات(نهارتهای هفتگانه)

قانون و مقررات مربوط به شهرداری

آزمون عملی توانمندیهای یک آتش نشان

گرفته خواهد شد در این دسته ما نمونه سوالات و نیز چزوات مربوط به این منابع را جمع کرده ایم در ضمن سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی در سال گذشته را نیز جهت آشنایی شما در این دسته قرار داده ایم امید اینکه در آزمون 25 آذر موفق و در آزمونهای بزرگتر زندگیتان موفق تر باشید

27 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)