Blog

RSS

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت

10 Apr 2019

در زیر نمونه هایی از پرسشنامه مدیریت رایگان برای شما عزیزان قرار داده شده است. در صورت نیاز به طراحی پرسشنامه و یا هر گونه پرسشنامه مدیریتی رایگان تماس بگیرید:09124229089

1- پرسشنامه مدیریت دانش

ایجاد/ نگهداری دانش

 از نشریات تخصصی روزآمد رشته در جهت غنی سازی دانش استفاده می شود.

 به تولید دانش در بخشهای مختلف اهمیت داده می شود.

 کارکنان توان غنی سازی و تولید دانش جدید را دارند.

مکانهایی جهت تبادلات  غیررسمی و دوستانه  به منظور تولید دانش وجود دارد.

از ابزارهای الکترونیکی جهت خلق  دانش جدید استفاده می شود.

به ایجاد و نگهداری مدارک الکترونیکی در قالب پایگاههای اطلاعاتی تاکید می شود.

 امکانات مستند سازی تجربیات گوناگون (علی الخصوص افراد بازنشته) مهیا است.

بر کدگذاری دانش مورد استفاده در فرایندهای سازمانی تاکید می شود.

بر فناوری جهت ذخیره سازی، سرمایه گذاری می شود.

تسهیم دانش

کارکنان مایل به تبادل و اشتراک دانش خود هستند.

مشوقهای مادی (افزایش حقوق، ترفیع شغلی و غیره) لازم جهت تبادل و اشتراک دانش وجود دارد.

مشوقهای غیرمادی (تشویق، احترام و غیره) لازم جهت تبادل و اشتراک دانش وجود دارد.

مدیریت کتابخانه و سازمان از  تبادل و اشتراک دانش حمایت می کند.

نشستها و جلسات رو در رو میان همکاران جهت تبادل و اشتراک دانش برگزار می شود.

نیازهای خاص هر یک از بخشها جهت تبادل و اشتراک دانش بررسی و پیش بینی می شود.

امکاناتی جهت تبادل و اشتراک دانش با دیگر کتابخانه ها وجود دارد.

ساختار سازمانی، توزیع و نشر دانش را پشتیبانی می کند.

شبکه های کامپیوتری (مثل اینترانت، اتوماسیون اداری و غيره) در بین کارمندن وجود دارد.

ارزیابی دانش

نیازهای دانش جاري سازمان ارزیابی می شود.

نیازهای دانش آتی سازمان ارزیابی می شود.

شکل و نوع دانش مورد نیاز هر یک از بخش های کتابخانه ارزیابی می شود.

نحوه انجام کارها بصورت دوره ای، در مقاطع زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فرایند ارزیابی واضح و روشن (مثل تعیین هدف، سنجش دروندادها و برونددادها و غیره) است.

انتقال دانش

آموزش سازمان بر انتقال دانش از طریق مربی گری تکیه دارد.

دانش سازمان اکثراً به عمودی از زیردستان به بالادستان جریان پیدا می کند.

ما اکثراً از فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی برای دسترسی به مستندات و داده ها استفاده می کنیم.

 

دانش در سازمان عمدتاً به طور افقی بین سطوح مختلف در سرتاسر سازمان جریان پیدا می کند.

 

2- پرسشنامه  مدیریت فرهنگ سازمانی دنیسون  (در صورت نیاز به پرسشنامه با ابعاد جداگانه تماس بگیرید: 09124229089

سازمان ما دارای اهداف بلند مدت است.

  سازمان ما دارای  ماموریت مشخصس است که به فعالیتهای ما معنا میبخشد.

سازمان ما دارای استراتژیهای مشخصی برای اینده است.

اتفاق نظر عمومی و کلی در مورد اهداف سازمانی بین اعضای سازمان وجود دارد.

رهبران سازمان اهداف واقع بینانه  و جاه طلبانه ای را برای سازمان وضع کرده اند.

رهبران سازمان اهداف مشخصی را برای فعالیت کارکنان وضع کرده اند.

رهبران سازمان گرایشات بلند مدتی را دارند.

چشم انداز سازمان ما انگیزه خاصی به کارمندان میدهد.

سازمان ما به تغییرات محیطی به سادگی واکنش میدهد.

سازمان ما به رقبا و  فعالیتهای آنان به خوبی واکنش نشان میدهد.

سازمان ما روش های جدید انجام کار را بطور مداوم کشف و اتخاذ میکند.

توصیه های مشتریان  اغلب منجر به ایجاد تغییرات در سازمان ما میشود.

مشتریان بصورت مستقیم بر سازمان ما تاثیر دارند.

در سازمان ما به شکست  به عنوان فرصتی برای یادگیری و بهبود نگریسته میشود.

علاقمندی ها و نیازهای مشتریان اغلب در تصمیم گیریهای سازمانی مورد توجه قرار میگیرد.

رهبران و مدیران در سازمان ما از دستور العملی پیروی میکنند که کامیابی را برای سازمان به همراه داشته باشد.

در سازمان ما مجموعه ای از ارزشها برروشهای انجام کار حاکم است.

سازمان ما دارای کدهای اخلاقی است که بر رفتارهای کاری رهنمود است  و به کارکنان توانایی تمییز درست از نادرست را میدهد.

دست یافتن به اجماع نظر حتی در موارد مشکل به سادگی صورت میپذیرد.

کارکنان بخشهای مختلف  دیدگاههای خود را با یکدیگر تسهیم میکنند.

هماهنگی وظایف یک پروژه در سازمان بخوبی صورت میگیرد.

در سطوح مختلف سازمانی توازن بین اهداف وجود دارد.

تصمیم گیری در سطوحی انجام میشود که اطلاعات کافی وجود دارد.

اطلاعات در مواردی که کارکنان به آن احتیاج دارند براحتی فراهم میشود.

کارکنان در این سازمان اعتقاد دارند که میتوانند تاثیر مثبتی داشته باشند.

 کار در این سازمان به مثابه کار تیمی میباشد.

کنترل در سازمان ما بصورت افقی و بصورت مشارکتی است ونه توسط سلسله مراتب.

تیم ها نقطه اتکای ما در سازمان هستند.

 سازمان ما در مقایسه با رقبا روز بروز بهتر میشود.

سازمان ما مدام بر مهارتها و تخصص کارکنان سرمایه گذاری میکند.

قابلیت کارکنان ما بعنوان منبع مهم مزیت رقابتی شناخته میشود.

3- پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیک

در این پرسش نامه فرد  بیان می دارد که در تجارت الکترونیک در هنگام استفاده از سازمان آنلاین هر یک از این شاخص ها در چه درجه ای از اهمیت برایش قرار دارد.(سازمان خاص مد نظر نیست)

1-ابعاد کیفیت خدمات درک شده

الف-سهولت استفاده (EOU)

EOU1.دسترسی به سایت سازمانی که من خدمات آنلاین دریافت می کنم آسان است.

Equ2. این سایت، کاربر پسند است

Equ3. گشتن در سایت بسیار آسان است.

Equ4.پیدا کردن مسیر مورد نظر برای من آسان است

ب-طراحی وب سایت(WEB)

WEB1.اطلاعات در این سایت به صورت  جذاب نمایش داده می شود

WEB2.اطلاعات در این سایت به خوبی سازماندهی شده

WEB3.اطلاعات بر روی سایت به آسانی قابل درک وپیرو هم می باشند

WEB4صفحه آرایی سایت و رنگ های آن جذاب است.(دلربا)

ج-پاسخدهی

RESP1.برقراری ارتباط با سازمان فراهم کننده خدمات آنلاین آسان است.

RESP2.سازمان آنلاین است به گرفتن بازخورد(پیشنهادات و انتقادات)علاقه مند است

RESP3.سازمان آنلاین در پاسخ دادن به پرسش ها سریع عمل میکند.

RESP4.سازمان آنلاین درخواست ها را به سرعت ترتیب اثر می دهد.

د-سفارشی سازی

CUST1.من احساس می کنم می توانم که تیاز های شخصی ام را برآورده کنم زمانی که از سایتی استفاده میکنم یا معامله ای را با سازمان آنلاین انجام می دهم.

CUST2. من احساس می کنم سازمان آنلاین هم راستا با هنجارها و ارزش های من است

CUST3. این سایت اطلاعات و محصولات را با توجه به علاقه من فراهم می کند

CUST4.این سایت اطلاعاتی تهیه میکند در مورد نحوه انجام اصلاح محصولات با توجه به ترجیحات من.

ه-تضمین خدمات

ASSURE1. من در مورد سیستم پرداخت الکترونیکی آنلاین سازمان احساس امنیت می کنم.

ASSURE2.من از اینکه اطلاعات شخصی ام را در اختیار سازمان قرار دهم احساس امنیت می کنم

ASSURE3.من می خواهم که سازمان سیستم پرداخت الکترونیک امن داشته باشد.

ASSURE4.سازمان آنلاین قابل اعتماد است

 

 

2-رضایت

SAT1.من به طور کلی از خدمات آنلاین سازمان راضی می باشم.

SAT2.من از خدمات آنلاین سازمان خیلی رضایت دارم.

SAT3.خرید از ای سازمان آنلاین مرا خوشحال می کند.

SAT4.وب سایت سازمان آنلاین لذت بخش است.

 

3.اعتماد (TRUST)

TRUST1.من مایلم که اطلاعات خصوصی ام را در اختیار سازمان آنلاین قرار دهم.

TRUST2. من حاضر به دادن شماره کارت اعتباری ام به سازمان آنلاین می باشم.

TRUST3.من با این قضیه که  پول محصول را باید از پیش بپردازم هیج مشکلی ندارم.

TRUST4.سازمان آنلاین حرفه ای می باشد.

TRUST5.سازمان آنلاین همیشه به وعده هایش عمل می کند

4-وفاداری

الف.تبلیغات شفاهی(WOM)

LOY1من سازمان آنلاین را به افراد دیگر توصیه می کنم

LOY2.من می خواهم وب سایت سازمان را به افراد دیگر توصیه کنم

ب.حفظ نیت خرید(INTENT)

LOY3.من قصد ادامه استفاده از سازمان آنلاین را دارم.

LOY4.من سازمان آنلاین را به سازمان های سنتی ترجیح می دهم.

پرسشنامه دانشجویی برای تمامی رشته ها

10 Apr 2019

لیست پرسشنامه ها

دقت کنید که لیست این قسمت به روز نشده- برای جستجو از گوشه سمت راست  سایت استفاده کنید
در زیر می توانید پرسشنامه مورد نظر را جستجو کنید-برای اطلاع از پرسشنامه می توانید روی نام پرسشنامه کلیک کنید تا به صفحه اطلاعات آن پرسشنامه بروید
همینطور برای خرید پرسشنامه می توانید روی دکمه خرید روبروی هر پرسشنامه یا دکمه خرید که درصفحه اطلاعات پرسشنامه مورد نظر هست کلیک کنید
توجه داشته باشید که بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه باز و همچین لینک پرسشنامه به ایمیلی که وارد کرده اید ارسال می شود. قیمت هر پرسشنامه ۵ هزار تومان است
برای راهنمای خرید می توانید اینجا کلیک کنید  
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس گرفته یا به ادرس LSPSSL@yahoo.com ایمیل دهید

 

شناسه اسم پرسشنامه قیمت به تومان خرید انلاین
1 پرسشنامه رغبت سنج استرانگ فرم بلند 5000
2

رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلند

5000
3 رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم کوتاه 5000
4 پرسشنامه خود کارآمدی عمومی 5000
5 پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای 5000
6 پرسشنامه بررسی ارزش های آلپورت،ورنون،لیندزی 5000
7 پرسشنامه شخصیت مایرز-بریگز+فرمG 5000
8 شاخص تیپ انیگرام ریزو-هادسون 5000
9 پرسشنامه اطلاعات مسیر شغلی 5000
10 پرسشنامه تصمیم گیری شغلی 5000
11 پرسشنامه خود کارآمدی تصمیم گیری شغلی 5000
12 پرسشنامه افکار ناکارآمد حرفه ای 5000
13 پرسشنامه باورهای کاریابی 5000
14 پرسشنامه خود کارآمدی کاریابی 5000
15 پرسشنامه فعالیت کاریابی 5000
16

پرسشنامه استعداد شناختی کار آفرینی

5000
17 پرسشنامه خودکارآمدی کار آفرینی 5000
18 پرسشنامه نگرش کارآفرینی 5000
19 پرسشنامه رفتار کارآفرینی 5000
20 پرسشنامه نگرش نسبت به کسب و کار خانگی 5000
21 پرسشنامه خودکارآمدی کسب و کار خانگی 5000
22 پرسشنامه فعالیت کسب و کار خانگی 5000
23 ابزار سنجش خانواده(Fad)ش--1 5000
24 پرسشنامه انریچ :پربارسازی و تقویت رابطه،ارتباط خشنودی 5000
25 مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده 5000
26 مقیاس خرسندی زناشوییMhs 5000
27 مقیاس سازگاری زن و شوهر Das 5000
28 شاخص رضایت زناشوییIms 5000
29 پرسشنامه تعارضات زناشوییMcq 5000
30 پرسشنامه تعارضات زناشوشی تجدید نظر شده-Mcq-r 5000
31

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک-والاس

5000
32 شاخص بی ثباتی ازدواج-احتمال طلاق(MII) 5000
33 مقیاس خانواده اصلی(Fos) 5000
34 پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI) 5000
35 پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر(pfq) 5000
36 مقیاس رویدادهای رابطه نامزدیres 5000
37 مقیاس همدم طلبی-دوری گزینیpd 5000
38 شاخص تمایل جنسی هالبرتHisd 5000
39 شاخص احقاق جنسی آلبرتHisa 5000
40 پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواجMFAI 5000
41 پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینیPCSSI 5000
42 شاخص برادر وخواهری,IBR,ISR 5000
43 مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر,caf,cam 5000
44 مقیاس های رابطه ولی -فرزندی pcrs 5000
45 ابزار پیوند والدینی PBI 5000
46 آزمون عاطفه خودآگاه tosca-2 5000
47 پرسشنامه وقایع و تغیرات زندگی خانوادگی جوانان Ya-files 5000
48 مقیاس تاکتیک های تعارض,cbsتعارض با پدر یا خواهر,cpتعارض با پدر و مادر,Fmcrتعارض (حل کردن)پدر و مادر 5000
49 پرسشنامه فردیت جدا شدن- فردیت یافتن S-IPI 5000
50 پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان PSS-FR 5000
51 پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده PSS-FA 5000
52 پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI 5000
53 مقیاس صمیمیت IS 5000
54 پرسشنامه پرخاشگری AQ 5000
55 پرسشنامه قاطعیت AI 5000
56 پرسشنامه رضایت مراجع CSQ-8 5000
57 پرسشنامه رقابت جویی cs 5000
58 پرسشنامه ناسازگاری بی یر-استرنبرگ DQ 5000
59 مقیاس سلطه گری-انطباق جویی Da 5000
60 مقیاس سازگاری زوجین شاغل Decs 5000
61

مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل DCFS

5000
62 مقیاس سازگاری دو تایی DAS 5000
63 مقیاس برابری/ عدم برابری e.A 5000
64 مقیاس رویداد های فرضی حسادت بر انگیز Hjpe 5000
65 شاخص رضایت زناشویی-t2 ims 5000
66 مقیاس تعارض زناشویی کانزاس kmcs 5000
67 مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos 5000
68 مقیاس رضایت زناشویی کانزاسkms 5000
69 پرسشنامه استرس های زندگی LDI 5000
70 آزمون سازگاری لاک والاس-ترجمه دوم Lwmat 5000
71 مقیاس جایگزین های زناشویی MAS 5000
72 فهرست سطح مقایسه ای زناشویی MCLI 5000
73

مقیاس پیروی از سنت های زناشویی MCS

5000
74 مقیاس شادمانی زناشویی MHS 5000
75 شاخص عدم ثبات زناشویی MII 5000
76 مقیاس منبع کنترل زناشویی میلر MMLOC 5000
77 مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر فیزیکی) NPAPS 5000
78 مقیاس سو رفتار با همسر:غیر فیزیکی(همسر آزاری غیر فیزیکی) PASNP 5000
79 مقیاس سو رفتار با همسر: فیزیکی(همسر آزاری فیزیکی) PASPH 5000
80 مقیاس عشق پر حرارت PLS 5000
81 مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر(همسر آراری فیزیکی) PAPS 5000
82 پرسشنامه ی احساسات مثبت PFQ 5000
83

پرسشنامه ی ارتباطات اولیه PCI

5000
84 مقیاس سنجش رابطه RAS 5000
85 مقیاس رویداد های ارتباطی RES 5000
86 مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی SDSR 5000
87 پرسشنامه توانبخشی همسر SEI 5000
88 پرسشنامه تاثیر هوشیاری همسر SSII 5000
89 پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر STMI 5000
90 پرسشنامه حوادث وتغییرات زندگی نوجوان-خانواده A-FILE 5000
91 پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال-نوجوان AAPI 5000
92 نگرش نسبت به امادهگی درباره مراقبت طولانی مدت ATPLTC 5000
93 نگرش سنجش هم وابستگی(وابستگی متقابل)یک BCAC 5000
94 پرسشنامه هم وابستگی CODI 5000
95 مقیاس های تاکتیک های تعارض CT 5000
96

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والد

5000
97 فهرست سنجش محیطی EAI 5000
98 مقیاس ارزیابی انطباق و انسجام خانواندگی FACES-III 5000
99 ابزار سنجش خانواده FAD-2 5000
100 مقیاس آگاهی خانوادگی FAC 5000
101 شاخص جشن های خانوادگی fcel 5000
102 پرسشنامه مقابله خانوادگی FCI 5000
103 مقیاس ارزیابی شخصی بحرانهای خانوادگی F-COPEC 5000
104 مقیاس توانمند سازی خانواده FES 5000
105 مقیاس عملکرد خانواده FFC 5000
106 شاخص سرسختی خانواد FHI 5000
107 پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی FILE 5000
108 فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی FRI 5000
109 فهرست روال روزمره زندگی و خطی مشی های خانواده FTTRI 5000
110 مقیاس سنت های خانواده FTS 5000
111 مقیاس منبع کنترل سلامت جنینی FHLC 5000
112 شاخص ارتباطات برادری و خواهری ISR,IBR 5000
113 شاخص ارتباطات خانواده IFR 5000
114 شاخص نگرشهای والدینی IPA 5000
115 مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانزاس KFLS 5000
116 مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانزاس kps 5000
117 چک لیست مشکلات رفتاری و حافظه MBPC 5000
118 تست عاطفه والدینی PAT 5000
119 گزارش والدین PR 5000
120 ارزیابی رابطه والد-فرزند PCRS-2 5000
121 پرسشنامه اقتدار والدین PAQ 5000
122 ابزار پیوند خانوادگی PBI 5000
123 مقیاس منبع کنترل والدینی PLOC 5000
124 مقیاس مهر ورزی والدینی PNS 5000
125 مقیاس سوگ پیش از تولد PGS 5000
126 مقیاس درک مسئولیت فرزندی RFR 5000
127 ابزار خود سنجی خانواده SFI 5000
128 تمایل به مقابله نوجوان با مشکلات تجربه شده A-COPE 5000
129 مقیاس جرات پذیری ورزی نوجوانان ASA 5000
130 مقیاس خود پنداره رفتاری BSCS 5000
131 مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر(CAF)و مادر(CAM) 5000
132 مقیاس گرایش به عمل کودکان CATS 5000
133

مقیاس باور های کودکان درباره طلاق والدین CBAPS

5000
134 پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان CCAQ 5000
135 پرسشنامه تنهایی کودکان CLQ 5000
136 مقیاس خود کنترلی ادراک شده کودکان CPSC 5000
137 پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان CBIS 5000
138 مقیاس ارتباط با حیوان خانگی CABS 5000
139 مقیاس خوردن اجباری CES 5000
140 مقیاس نگرانی درمورد وزن و رژیم غذایی COWD 5000
141 مقیاس خود ارزیابی افسردگی DSRS 5000
142 پرسشنامه رفتار کودک ایبرگ ECBI 5000
143 مقیاس عزت نفس هیر HSS 5000
144 فهرست مشکل تکلیف خانه HPC 5000
145 مقیاس ناامیدی کودکان HSC 5000
146 مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان HFRS 5000
147 مقیاس تکانش گری IS 5000
148 شاخص روابط با همسالان IPR 5000
149 مقیاس دلبستگی والدین و همسالان IPPA 5000
150 مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی MAST 5000
151 مقیاس درجه بندی خود و همسالان PSRS 5000
152 مقیاس پایداری و پشتکار کودکان PS 5000
153 پرسشنامه اسناد شخصی کودکان PAIC 5000
154 پرسشنامه اسنادهای شخصی نا وابسته به جنسیت NPAIC 5000
155 مقیاس عزت نفس روزنبرگ RSE 5000
156 مقیاس خود پنداره کودکان SC 5000
157 پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل 5000
158 پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر 5000
159 پرسشنامه شخصیتی کرنل فرم n2 5000
160 پرسشنامه شخصیت آیزنک 5000
161

پرسشنامه شخصیت آیزنک نوجوانان

5000
162 پرسشنامه شخصیت AوB 5000
163 پرسشنامه شخصیت نوع A 5000
164 پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPA 5000
165 پرسشنامه فرم تجدید نظر شده علایم روانی SCL-90 5000
166 پرسشنامه پنج عاملی شخصیت فرم بلند NEOPI-R 5000
167 پرسشنامه بررسی ارزش ها گوردن آلپورت-فیلیپ ورنون-گاردنر لیندزی-2 5000
168 پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث 5000
169 پرسشنامه درونگرایی،برونگرایی میشل گوکلن 5000
170 مقیاس رشد اجتماعی واینلند 5000
171 آزمون اضطراب کتل 5000
172 مقیاس اضظراب وجودی گود 5000
173 آزمون خودسنجی اضطراب زانک sas 5000
174 مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون Hrsa 5000
175 پرسشنامه اضطراب امتحان tai 5000
176

پرسشنامه عزت نفس شکل تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت

5000
177 پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس +فرم کوتاه 5000
178 پرسشنامه عزت نفس آیزنک 5000
179 آزمون پنج مقیاس عزت نفس پپ برای کودکان 5000
180 پرسشنامه افسردگی بک ۲۱ سوالی 5000
181 آزمون افسردگی کودکان ماریاکوس 5000
182 مقیاس سنجش افکار خودکشی بک bssi 5000
183 چک لیست بهداشت روانی 5000
184 مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس زندگی) 5000
185 مقیاس های استرس کودرون 5000
186 آزمون منبع کنترل درونی،شانس و افراد مسلط 5000
187 مقیاس کنترل درونی-برونی راتر 5000
188 پرسشنامه خودپنداره 5000
189 مقیاس خود پنداره کودکان 5000
190 مقیاس سنجش ادراک خویشتن smsp 5000
191 مقیاس سنجش عملکرد خانواده ۴۵ سوالی (FAD-I) 5000
192 پرسشنامه صميميت زوجين(Marital Intimacy Questioner) 5000
193 سیاهه باورهای ارتباطی(Relational Belief Inventory) 5000
194 پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی (cpq) 5000
195 پرسشنامه محبوبیت 5000
196

آزمون تحمل ناکامیerto

5000
197      
198      
199      
200      
       
       
       
       

۲۰  دیدگاه در مورد

 1. فرهاد
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۲ @ ۰۰:۳۱:۳۱

  با سلام

  چن تا سئوال داشتم:

  - پرسشنامه تاثیر تشویق بر یادگیری رو دارید؟؟؟؟؟؟؟؟

  - آزمون های روانشناسی رو همراه با تفسیر، نمره گذاری و رسم نیمرخ انجام میدین؟
  آزمون های TAT-MMPI-SCL90-NEO
  ——————————————————
  با سلام لینک و توضیحات برایتان ارسال خواهد شد

  پاسخ

 2. مهدی
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۲ @ ۱۹:۲۲:۲۷

  سلام
  آزمون فراشناختی سوانسون برای کلاس دوم تا چهارم دبستان لازم دارم
  ——————-
  با سلام توضیحات ولینک های مربوط به پرسشنامه فرا شناحت برایتان میل خواهد شد

  پاسخ

 3. م. هوشمندی
  فروردین ۲۹, ۱۳۹۲ @ ۱۸:۰۹:۴۰

  سلام اقای محترم و عرض ارادت فراوان و تشکر از زحمات شما
  من پرسشنامه ای میخاستم در مورد وندالیسم شهری
  متغیرهای مستقلی که بر پدیده وندالیسم شهری ( پرخاشگری شهری ، تخریب گری شهری ، خرابکاری شهری ) میتواند موثر باشد و باید در پرسشنامه
  گنجانده شود بترتیب عبارتند از
  سن
  جنس
  سواد(میزان تحصیلات)ء
  اموزش
  تاثیرخانواده
  تاثیرگروههای دوستان
  درامد(اقتصاد ، فقر ، محرومیت)ء
  طبقه اجتماعی
  محل سکونت
  احساس بیگانگی
  قانونمندی اجتماعی
  هیجانات روحی
  مذهب
  ——————————————————–
  با سلام.پرسشنامه وندالیسم شهری موجود هست ،لینک خرید به ایمیلی که وراد کردین همراه با توضیحات ارسال خواهد شد

  پاسخ

 4. Mohammad Sadeghloo
  فروردین ۲۹, ۱۳۹۲ @ ۱۸:۲۸:۵۱

  سلام بنده پرسشنامه خودکارامدی مک ایلروی و بانتینگ با لیکرت ۷ درجه ای را میخواستم به همراه پرسشنامه امید اسنایدر (۱۲ سوال )که دومقیاس تفکر عاملی و تفکر راهبردی را میسنجد
  ———————————————
  با سلام پرسشنامه فوق موجود است ولی هنوز وارد سایت نشده،لینک خرید به ایمیلی که وارد کردین ارسال خواهد شد

  پاسخ

 5. هانیه دالیوند
  اردیبهشت ۰۳, ۱۳۹۲ @ ۱۶:۲۸:۱۵

  سلام خسته نباشید
  من پرسشنامه بررسی ارزشهای آلپورت رو خیلی خیلی فوری میخوام .میشه بگید چطور باید پول رو واریز کنم؟
  ————————————————-
  با سلام. شما میتوانید راهنمای خرید پرسشنامه را از سربرگ سایت قسمت پرسشنامه مطالعه بفرمایید

  پاسخ

 6. اسماعیل علی پور
  خرداد ۰۹, ۱۳۹۲ @ ۱۶:۴۴:۰۴

  با سلام و احترام بنده پرسشنامه باورهای کارآمدی معلمان تشانن، موران و هوی ۲۰۰۱ را می خواستم. تشکر
  ————————————————————
  با سلام پرسشنامه در صورت موجود بودن در بانک اطلاعاتی به همین ادرس که وارد کردین برایتان میل خواهد شد

  پاسخ

 7. فاطمه
  مرداد ۰۷, ۱۳۹۲ @ ۱۸:۰۷:۰۳

  باسلام و عرض ادب
  من پرسشنامه های مشکلات رفتاری کودکان راتر و همتایابی اشکال آشنا رو لازم دارم شما اینارو دارین؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمائید

  پاسخ

 8. امیر
  مرداد ۰۹, ۱۳۹۲ @ ۱۷:۲۶:۱۲

  باسلام وخسته نباشید
  من خیلی خیلی فوری پرسشنامه انتظارات شغلی که برای معلمین مناسب باشه رو می خواستم یعنی انتظاراتی که شغل از فرد دارد مثل حجم کار زیادو… میخواستم ببینم شما میتونید کمکم کنید؟ متشکرم

  پاسخ

 9. محمد حسین عابدینی
  مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ @ ۲۰:۵۵:۱۶

  ضمن تشکر ازسایت خوبتون. آزمون مقابله مذهبی پارگامنت رو می خواستم اگه واستون ممکنه

  پاسخ

 10. اعظم
  مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ @ ۱۶:۱۱:۱۰

  سلام پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهوازو جرات مندی جرابک را دارید؟

  پاسخ

 11. علی ک
  شهریور ۰۸, ۱۳۹۲ @ ۰۶:۴۰:۱۳

  باسلام . من پرسشنامه درباره نظام جبران خدمات میخواستم در صورت موجود بودن لطفا تلفن تماس بدهید و شماره حساب تا واریز و پرسشنامه مذکور را دریافت کنم . باتشکر

  پاسخ

 12. محمود قهاری
  شهریور ۱۱, ۱۳۹۲ @ ۲۰:۰۵:۱۶

  با عرض سلام و خسته نباشید اگر امکان دارد در خصوص پرسشنامه قانونمداری یا قانونگریزی مدیران راهنمایی بفرمایید و یا در صورت وجود برای من ارسال کنید
  با تشکر از زحمات شما

  پاسخ

 13. نمکی
  مهر ۱۸, ۱۳۹۲ @ ۰۸:۰۸:۰۳

  با سلام بنده پرسش نامه احساس کارآمدی معلم شانن موران و ولفولک هوی ۲۰۰۱ و پرسش نامه کارآمدی جمعی معلمان این مقیاس توسط گودارد، هوی، وولفولک هوی ) ۲۰۰۰ ( با ۲۱ گویه تدوین شده را خواستارم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ

 14. maryam
  آبان ۰۸, ۱۳۹۲ @ ۲۰:۰۹:۳۰

  با عرض سلام.من دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی هستم.برای پایان نامه ام احتیاج به پرسشنامه در ارتباط با وندالیسم شهری دارم.اگر میشه شرایط ارسالش رو برام ایمیل کنید.
  ——————–
  با سلام این پرسشنامه به خاطر درخواست متعدد در سایت قرار داده شد و لینک دانلود ان نیز به ایملتان ارسال می گردد
  http://www.spss20.com/?p=6369

  پاسخ

 15. لیلا
  آبان ۲۵, ۱۳۹۲ @ ۰۹:۵۲:۵۷

  سلام من این پرسشنامه ها رو میخواستم
  پرسشنامه رهبری اخلاق مدار( راولد ۲۰۰۸)
  پرسشنامه ارزش های اخلاقی توسط هات، وود و چونکو(۱۹۸۹) تعیین روایی و اعتبار یابی توسط گل پرور ۱۳۸۹
  پرسشنامه شاخص ۱۵ سؤالی کاهن ولف کویین، اسنوک و روزنتال ۱۹۶۴، تعیین روایی و اعتبار یابی توسط میلر
  ممنون میشم اگه اطلاع بدین که اینا رو دارین یا نه؟ هزینه اشو براتون ارسال میکنم با تشکر
  —————-
  با سلام بررسی میشه و بهتون میل داده خواهد شد

  پاسخ

 16. ترنم
  آبان ۲۷, ۱۳۹۲ @ ۰۷:۲۰:۲۹

  سلام.ببخشید من واس پایان نامم از پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز استفاده کردم که ۸۰ سوال داره اما نمیدونستم روش نمره گذاریش و پیدا نمیکنم میشه اگه میتونین کمکم کنین. ممنون
  ———–
  با سلام این پرسشنامه در سایت موجود هست همراه با کلید و نمره گزاری و توضیحات

  پاسخ

 17. محدثه
  اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۳ @ ۰۶:۲۴:۴۹

  با سلام . پرسشنامه در مورد عوامل موثر در اثربخشی مدیریت کلاس درس از نظر دبیران مقطع متوسطه میخواستم .ممنون

  پاسخ

 18. محمد جواد
  خرداد ۰۲, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۲۶:۳۰

  با سلام پرسشنامه در خصوص این موضوع می خواستم دارید
  موانع حضور در ورزش
  ممنون

  پاسخ

 19. صغری
  مرداد ۱۹, ۱۳۹۳ @ ۲۰:۵۶:۲۵

  باسلام من پرسشنامه تعهدزوجین آدامزوجونز رو میخواستم ممنون

  پاسخ

 20. sara
  آبان ۰۷, ۱۳۹۳ @ ۱۳:۴۳:۰۹

  با سلام
  ببخشید درخواست

  فرستادن دیدگاه

  [Contact form disabled - the email does not work and bounces.]

پروپوزال آماده رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده زمین شناسی

دپارتمانهای پروپوزال آماده رشته زمین شناسی در موسسه افرا متشکل از دانشجویان دکتری، پژوهشگران برتر و اساتید دانشگاهی است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته زمین شناسی می باشد.

مشاوره انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی،

مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال در زمینه های زیر:

زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی نفت
زمین شناسی مهندسی
فسیل شناسی و چینه شناسی
آب شناسی
پترولوژی
تکتونیک
سنگ شناسی رسوبی

و تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای رایج Surfer8، Rockworks، WINROCK، Slide، Paleomag،

CSpace، PHREEQC، SOLVCALC، UnitCell، centrifuge و…. انجام خواهد شد.

پروپوزال آماده رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی

دپارتمان رشته زیست شناسی در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر دانشگاهی است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته زیست شناسی می باشد.

خدمات موسسه  افرا در زمینه کلیه گرایش های زیست شناسی:

 • میکروبیولوژی
 • بیوتکنولوژی
 • سلولی و مولکولی
 • جانوری
 • گیاهی
 • ژنتیک
 • بیوشیمی
 • محیط زیست
 • بیوفیزیک

 انجام تحلیل های نرم افزار آماری SPSS، Eviews و غیره

پروپوزال آماده رشته ریاضی کاربردی و ریاضی محض مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده ریاضی کاربردی و ریاضی محض

دپارتمان پروپوزال آماده ریاضی در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر دانشگاهی است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته ریاضیات محض و کاربردی می باشد.

انجام پروژه های درسی دوره کارشناسی ریاضی کاربردی

پروپوزال آماده و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض

پایان نامه ریاضیات کاربردی با محوریت شاخه های ذیل انجام می پذیرد:

 • آنالیز عددی
 • تحقیق در عملیات
 • نظریه گراف و ترکیبیات
 • معادلات دیفرانسیل
 • نظریه رمز و کریپتوگرافی
 • ریاضیات مالی
 • ریاضیات صنعتی
 • بهینه سازی

پروپوزال آماده ریاضیات محض با محوریت شاخه های ذیل انجام می پذیرد:

 • آنالیز زیاضی
 • جبر
 • هندسه
 • توپولوژی
 • منطق و فلسفه ریاضی
 • نظریه اعداد

انجام پروژه های درسی دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در زمینه های

 برنامه نویسی C، C++ و پاسکال
ساختمان داده ها
آنالیز عددی
تحقیق در عملیات و نرم افزارهای مربوطه
 آمار و مدلسازی و نرم افزارهای مربوطه
نرم افزارهای ریاضی از قبیل MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA

پروپوزال آماده رشته جغرافیا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده جغرافیا

  • پروپوزال آماده جغرافیای طبیعی و انسانی
  • پروپوزال آماده برنامه ریزی شهری و روستای
 • اقلیم شناسی
 • ژئومورفولوژي و هيدرولوژي
 • جغرافیای سیاسی
 • برنامه ریزی شهری(شهرسازی)

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

پروپوزال آماده رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده تاریخ

 • تاریخ علم
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ عمومی جهان
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ باستان شناسی

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

پروپوزال آماده رشته علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده علوم اجتماعی

دپارتمان پروپوزال آماده رشته علوم اجتماعی موسسه افرا متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه و برتر دانشگاه های کشور می باشند که با سابقه و تخصص بالا در امر تدوین، ترجمه و پذیرش  مقالات ISI  و همچنین پروپوزال و پایان نامه آماده ارائه هرگونه خدمات آموزشی و پژوهشی به کلیه دانش جویان ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور می باشند.

این دپارتمان در حال حاضر در گرایشهای زیر آماده ارائه خدمات می باشد:

 • پژوهشگری اجتماعی

 • برنامه ریزی اجتماعی

 • جامعه شناسی

 • مطالعات زنان

 • توسعه اجتماعی

 • علوم ارتباطات اجتماعی

 

نگارش، ترجمه و پذیرش مقالات ISI در کلیه گرایش های علوم اجتماعی

دپارتمان علوم اجتماعی موسسه افرا اهم خدمات خود در زمینه مقالات ISI را به صورت زیر به متقاضیان عزیز ارائه می دهد.

پژوهشگری اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی
جامعه شناسی
مطالعات زنان
توسعه اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی

انجام پروپوزال و پایان نامه  در کلیه گرایش های علوم اجتماعی

دپارتمان علوم اجتماعی موسسه افرا، اهم خدمات مربوط به انجام پروپوزال و پایان نامه را به صورت زیر به متقاضیان عزیز ارائه می دهد.

ارائه موضوعات جدید به همراه مقالات Base به متقاضیان به صورت مجانی
ارائه توضیحات و رفع ابهامات دانشجویان و پشتیبانی از آنان تا تصویب موضوع
تدوین پروپوزال(بیان مسئله، ضرورت مسئله، اهداف و فرضیات، تعیین جامعه و روش نمونه گیری، تدوین پرسشنامه یا سوالات مصاحبه و تعیین نحوه تحلیل داده ها)
نگارش فصل 1 و 2 با گردآوری جامع ادبیات نظری و پژوهشی با رفرنسهای جدید.
تدوین فصل سوم با تعیین روش تحقیق، روش گردآوری داده ها، تعیین ابزارهای پژوهش، جمعه و نمونه پژوهش و همچنین نحوه تحلیل داده ها
تدوین فصل چهارم با تحلیل داده به صورت کیفی با تحلیل تم به کمک نرم افزارهای NVIVOو به صورت کمی با نرم افزارهای SPSS، LISREL، SAS، AMOS و یا نرم افزارهای دیگر
تدوین فصل پنجم با تبیین جامع یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

 

واژگان کلیدی:  مقالات ISI علوم اجتماعی، مقالات ISIپژوهشگری اجتماعی، مقالات ISI برنامه ریزی اجتماعی، مقالات ISIمطالعات زنان، مقالات ISIتوسعه اجتماعی، مقالات ISIعلوم ارتباطات اجتماعی،انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره و انجام پایان نامه پژوهشگری اجتماعی، مشاوره و انجام پایان نامه برنامه ریزی اجتماعی، مشاوره و انجام پایان نامه مطالعات زنان، مشاوره و انجام پایان نامه پروپوزال آماده توسعه اجتماعی ، مشاوره و انجام پایان نامه و پروپوزال آماده علوم ارتباطات اجتماعی

پروپوزال آماده رشته اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد

گروه تخصصی پروپوزال آماده رشته اقتصاد موسسه افرا مشکل از اساتید نخبه و پژوهشگران برتر می باشد که در کلیه گرایش های این رشته به متقاضیان گرامی خدمات کلی و جزئی ارائه می دهند.

 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد نظری
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد انرژی
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد بازرگانی
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد صنعتی، پول و بانکداری
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد کشاورزی
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد بین الملل
 • مشاوره پروپوزال، پایان نامه اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست

 کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

پروپوزال آماده رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده حسابداری کارشناسی ارشد و دکتری

دپارتمان حسابداری موسسه  افرا  متشکل از فارغ التحصیلان، اساتید و دانشجویان دکتری  دانشگاه های برتر کشور در رشته حسابداری، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته حسابداری اعلام می­نماید. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف حسابداری می باشد.

زمینه های تحقیقاتی رشته حسابداری در حال حاضر عبارتند از:

 • حسابداری عمومی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بانکی
حسابرسی Audit
سرمایه فکری Intellectual capital
هزینه یابی (هدف) Target costing
تامین مالی Finance
حاکمیت شرکتی Corporate governance
سیستم های اطلاعات حسابداری AIS
بازده سهام Stock returns
ساختار سرمایه Capital structure
مدیریت سود Earnings management
نقدینگی Liquidity
بهینه سازی سبد سهام Portfolio selection and Optimization

اهم خدمات گروه تخصصی حسابداری موسسه افرا عبارتند از:

 • ارائه جدید ترین موضوعات تخصصی  به متقاضیان به همراه مقاله Base
 • مشاوره و نگارش  پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و …) و انجام کلیه اصلاحات
 • نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنسهای موجود
 • گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو …..
 • نتیجه گیری و تبیین یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی
 • تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع
 • آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقاء آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه
 • استخراج مقالات علمی پژوهشی داخلی و ISI  از پایان نامه متقاضیان (رجوع شود به بخش مقالات)

پروپوزال آماده مهندسی کشاورزی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده مهندسی کشاورزی و محیط زیست

دپارتمانهای  پروپوزال آماده رشته مهندسی کشاورزی در موسسه افرا متشکل پژوهشگران برتر و رتبه های تک رقمی کنکور سراسری است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته مهندسی کشاورزی می باشد.

پایان نامه مهندسی کشاورزی و محیط زیست در گرایش های  زیر:

 • اصلاح نباتات
 • ژنتیك بیومتری
 • مهندسی محیط زیست
 • صنایع غذایی
 • آبیاری و زهكشی
 • مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • طراحی محیط زیست

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

پروپوزال آماده هنر و معماری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده رشته هنر و معماری

دپارتمانهای پروپوزال آماده رشته هنر و معماری در موسسه افرا متشکل پژوهشگران برتر و رتبه های تک رقمی کنکور سراسری است. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته هنر و معماری می باشد.

پروپوزال هنر و معماری در زمینه های  زیر:

 • معماری منظر
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
 • مرمت ابنیه سنتی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری اسلامی

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

پروپوزال آماده مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده مهندسی شیمی

دپارتمانهای  پروپوزال آماده رشته مهندسی شیمی در موسسه افرا متشکل پژوهشگران برتر و رتبه های تک رقمی کنکور دکتری است. این دپارتمان در حوزه مقالات  ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی داخلی اماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی در رشته مهندسی شیمی می باشد.

پروپوزال آماده مهندسی شیمی در گرایش های زیر:

 • صنایع غذایی
 • صنایع شیمیایی معدنی
 • صنایع گاز
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع پلیمر
 • طراحی فرآیندهای صنایع نفت
 • صنایع پالایش و شیمیایی سلولزی
 • مخازن هیدروکربوری
 • بیوتکنولوژی
 • مهندسی شیمی

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

 

پروپوزال آماده مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

پروپوزال آماده و انجام پایان نامه رشته مهندسی عمران

دپارتمان پروپوزال آماده رشته مهندسی عمران در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد.

این دپارتمان در حوزه انتخاب پروپوزال، پایان نامه، و مقالات ISI در گرایش های زیر آماده ارائه خدمات به دانش جویان و اعضای هیئت علمی می باشد.

سازه
زلزله
مکانیک خاک و پی
راه و ترابری
سازه های دریایی
سازه های هیدرولیکی
GIS
نقشه برداری
عمران آّب

 

مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های مهندسی عمران

اعضای دپارتمان مهندسی عمران متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره دکتری این رشته می باشند که به واسطه داشتن تجربه بالا در نگارش، ترجمه و پذیرش مقالات ISI  با موسسه افرا همکاری می کنند.  همکاران این دپارتمان افتخار داوری مجلات ISI را داشته و با تجربه بالا آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور می باشند.

دپارتمان مهندسی عمران موسسه افرا آماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت رایگان به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد (برای اطلاع از مجلات تقلبی به بخش مقالات ISI سایت افرا: مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان رایگان است.

 

دانلود پروپوزال آماده دانشجویی مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های زیر:

تحلیل پایان نامه و پروپوزال آماده مهندسی عمران با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانندAnsys ، Abaqus، Sap, Etabs , Safe 2000 ، MATLAB، Opensees، PERFORM، FORTRAN، DIANA
مشاوره در انجام پایان نامه در زمینه های تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل پوش اور، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی، اجزا محدود، بهسازی لرزه ای، تحلیل طیفی مودال شبه دینامیکی، تحلیل دینامیکی غیر خطی، سازه فولادی سازه بتنی
پروژه بارگذاری 
پروژه راهسازی 
پروژه فولاد، طراحی سازه های فولادی 
پروژه متره و برآورد
پروژه بتن، طراحی سازه های بتن آرمه، طراحی پی منفرد، نواری و گسترده 

کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

پروپوزال آماده مهندسی هوا و فضا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و پروپوزال مهندسی هوا و فضا

دپارتمان پروپوزال آماده مهندسی هوا و فضا در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت می باشد.

مشاوره و تدوین مقالات ISI درزمینه های مختلف هوا و فضا

دپارتمان مهندسی هوا و فضا موسسه افرا پروپوزال آماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت رایگان به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد (برای اطلاع از مجلات تقلبی به بخش مقالات ISI سایت افرا: مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان رایگان است.

دانلود پروپوزال آماده دانشجویی مهندسی هوا و فضا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های زیر:

مدلسازي Mechanical Desktop, CATIA, Solid Work, AutoCAD.
تحليل حرارتي-سيالاتي CFX, ANSYS, Fluent/Gambit
تحليل انرژي-تاسيساتي Carrier, PDMS, AutoPlant
تحليل جامداتي ABACUS, ANSYS, NASTRAN/PATRAN
تحليل کنترلي و محاسباتي MATLAB, Mathematica, MAPLE
الگوريتم هاي بهينه سازي MATLAB، Fortran
الگوريتم هاي ديناميک سيالات محاسباتي ،Fortran, MATLAB و C++

 کلیه پروژه ها و پایان نامه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش (حداقل 3 جلسه) می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

 

← Earlier posts

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)