دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

 دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر مدل بر عملکرد شرکت

هدف : ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
نحوه تکمیل : لطفا ۶ گزینه هر معیار را به دقت مطالعه فرمایید و عباراتی که بهتر کاربرد آن معیار را در سازمان شما نشان نشان می دهد را انتخاب کنید و شماره گزینه انتخابی را در فضای خالی سمت چپ هر معیار درج کنید . شیوه دیگر مصاحبه با افراد صاحب تجربه در سازمان است که با پرسیدن از آنها ، مصاحبه گر خود آن را تکمیل می نماید . توجه داشته باشید که طیف انتخاب ها از تعهد قوی و استثنایی تا عدم عملکرد برای هر معیار مرتب شده است . 

معیارها: پرسشنامه مدلEFQM  بر عملکرد شرکت

معیار اول : حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان : 

الف : مدیران عالی به طور مستقیم و فعالانه در فعالیت های مربوط به بهبود کیفیت درگیر می شوند 

ب : مدیران عالی در فعالیت هایی که بهبود کیفیت را به دنبال دارد ، مشارکت می کنند .

ج : بیشتر مدیران عالی از فعالیت های بهبود کیفیت حمایت می کنند . 

د : بعضی از مدیران عالی حمایتی برخورد کرده و در ….(توضیحات بیشتر در فایل اصلی)

 

با خرید و دانلود پرسشنامه  استاندارد نگرش مذهبی  می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

 

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت  به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه استاندارد تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

  • دانلود پرسشنامه  استاندارد تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)