دانلود پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر

دانلود پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر 

پرسشنامه ی سلامت عمومی، یک پرسش نامه ی غربالگری (سرندی) مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی اند، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پرسش نامه دست یابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامتی است (گلدبرگ نقل از حقیقی و همکاران 1378) د ر این پژوهش برای سنجش سلامت روانی دانشجویان از پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر 1979) که حاوی 28 پرسش در مقیاس چهارگانه می باشد استفاده شده است.   

 

با خرید و دانلود پرسشنامه  سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر  می توانید استفاده کنید از مزایای خرید این پرسشنامه که شامل:

 

  • دریافت به صورت پکیج کامل

  • دانلود پرسشنامه  سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر  به صورت word

  • کاربرد در تحقیقات علمی مشابه

  • پاسخگویی در هر قسمت از پروژه سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر 

  • دانلود پرسشنامه  سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر 

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

6 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)