دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس مالی

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی مالی

 

سوالات تخصصی تامین اجتماعی:

سوالات تامین اجتماعی حسابداری مالی  55 سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی حسابداری صنعتی 100 سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  اقتصاد خرد 150سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  حسابداری دولتی و بودجه ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی اقتصاد کلان 160 سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی حسابداری مالیاتی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

 

سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس مالی

277 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با  پاسخنامه
205 سوال استخدامی زبان انگلیسی با  پاسخنامه
400 سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی با پاسخنامه
500 سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه )
750 سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه
330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه
340 سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی  با پاسخنامه

قیمت 47۰۰۰ تومان
سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

27 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)