نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی پرستاری

دانلود نمونه سوالات استخدامی آزمون  تامین اجتماعی متقاضیان رشته پرستاری

سوالات تخصصی تامین اجتماعی:

سوالات تامین اجتماعی پرستاری داخلی و جراحی  150سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی مراقبت های ویژه 270 سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی روانپرستاری  50سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی کودکان 50سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی بهداشت جامعه ۸۰ سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی مادران و نوزادان 45سوال با پاسخنامه

 

سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری

277 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با  پاسخنامه
205 سوال استخدامی زبان انگلیسی با  پاسخنامه
400 سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی با پاسخنامه
500 سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه )
750 سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه
330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه
340 سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی  با پاسخنامه

قیمت 47۰۰۰ تومان
سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

27 Mar 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)